Historie

Všechno hezky pohromadě je zde (pdf 1,7 MB).

 

Z historie jímání není přesně známo, odkdy se zdroje minerální vody v Jeseníku nad Odrou využívají průmyslově ve větším měřítku, ačkoliv prameny samotné jsou v literatuře popisovány od 18 století (Mittrowsky, 1792). (Paeckert, 1926) uvádí, že v roce 1912 byla uhličitá voda zachycena studnou Zita.(15.3.1912 navštívil Nový Jičín následník trůnu arcivévoda Karel Frantisek a jeho manželka arcivévodkyně Zita. Majitel jesenického pramene Vincenz Stefan požádal arcivévodkyni Zitu k pojmenování minerální vody – Pramen arcivévodkyně Zity. Pravděpodobně z téhož období je i pramen Herma, Hedva, Lipová a Franz. Po druhé světové válce přešla do majetku n. p. Ostravské cukrárny a sodovkárny. Od roku 1968 bylo zřídlo využíváno sodovkárnami Nealko n.p. Olomouc.

V roce 2012 firma získává patent na název Jesenický pramen. 2014 - Stáčení pramenité vody do barelů 18,9l. Firma disponuje vlastní stáčírnou pramenité vody, celý proces je pod pravidelnou kontrolou a splňuje všechny náležitosti dle Vyhlášky č.275/2004 Sb.

Vize společnosti spočívá v přísunu kvalitní pramenité vody zákazníkům, kteří dbají na zdravý životní styl, ale také v přilákání nových zákazníků, kteří si dosud neuvědomovali míru důležitosti vody pro jejich organismus.

Marketingové cíle podniku jsou tyto - uvést nový produkt na regionální trh, získat pozici na tomto trhu, využít příležitosti a svých výhod, které společnost má.

Dne 3.12.2014 přijala firma ocenění od České potravinářské komory za český výrobek. Akce se konala v Praze na Žofíně, kde ministr zemědělství Marián Jurečka a předseda České potravinářské komory Miroslav Toman blahopřáli českým výrobcům. 

Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR garantuje spotřebiteli český původ výrobku a českou kvalitu. Toto logo umožňuje rychle se orientovat v množství výrobků různé provenience a vybrat mezi nimi ten,který je skutečně český, a podpořit tak české zemědělce a českou ekonomiku.